Det er meldt kuldegrader og nedbør framover. Det betyr at veien stenges for vinteren.