Kirken i Nordre Land har en egen hjemmeside
Her kan du finne informasjon om kirkene, dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelse, gudstjenester og andre aktiviteter i kirken.


Følg gjerne Kirken i Nordre Land på Facebook

Du kan også bruke den nasjonale siden Kirken.no for generell informasjon.