Ved feil og avbrudd på vannleveranser varsler Nordre Land kommune dette til abbonentene via telefon. Hver eiendom er knyttet til et telefonnr. Nå kan du sjekke om ditt mobilnr. er knyttet til din eiendom. Det er viktig at hver husstand vurderer hvem av husstandens medlemmer som skal være registrert med telefonnr. og dermed kunne motta varsel.  

Hver enkelt kan logge seg på for å kontrollere om eget telefonnummer er koblet mot boligeiendom og eventuelt redigere dette.

Bruk denne linken:

https://varslemeg.no/