Det er gjennomført et informasjonsmøte den 27. april med grunneiere som har utbyggingsinteresser innenfor kommunedelplanområdet Synnfjell Øst.

Temaet var status på utbyggingsavtaleforhandlingene og veien videre.
Her er presentasjonen som ble lagt fram i møtet