Undersøkelsen sendes ut via SMS eller epost til 80 000 tilfeldig utvalgte innbyggere i Innlandet,og varer i tre uker.

Det er et såkalt representativt utvalg som blir invitert til å svare, noe som også gjelder innbyggerne i Nordre Land.
De som blir trukket ut, får en sms eller e-post med invitasjon til å delta i undersøkelsen.

Alle opplysninger som gis blir behandlet uten navn og fødselsnummer, og resultatene blir kun presentert på gruppenivå og aldri individnivå.

Undersøkelsen gir ny og lokal kunnskap om hvordan du som innbygger opplever egen livskvalitet og helse. Dette er informasjon som fylkeskommunen og kommunen kan bruke for å gjøre din hverdag bedre.

Alle som svarer på undersøkelsen er med i trekningen av 10 gavekort på kr. 2500,-

Mer informasjon om folkehelseundersøkelsen