Flomsikring Dokka Sør

Etter ekstremværet HANS er det helt klart behov for flomsikring på Dokka.

21. desember 2023 fikk Nordre Land kommune avklaring på at NVE tar prosjektet med flomsikring Dokka Sør.
Dokka Sør er området mellom Dokkabrua og FV 33, og inkluderer også Døhlsveita. Området kan bli utvidet, men så langt er prosjektet med Kværnsvebekken i Dokka sentrum et eget prosjekt hvor kommunen har fått 70% av omsøkte midler.

Oppstartsmøte

23. januar 2024 var det oppstartsmøte hvor prosjektleder Geir Bendik Hagen fra NVE sammen med prosjektgruppa presenterte målsettinger og planlagt framdrift for prosjektet.

Flomsikring i Dokka er et utfordrende prosjekt fordi flere nedløp og vannveier møtes, og etter ekstremværet HANS må statistikkgrunnlag og flomberegning oppdateres. En detaljert oppmåling og skanning av området vil bli del av prosjektet. 

Framdrift

  • 23. januar 2024 – oppstartsmøte
  • Mulige krisetiltak før en eventuell vårflom 2024
  • Sikringsplan; mål om å få ferdigstilt i 2024
  • Oppstart anleggsarbeider; mål om å komme i gang i løpet av 2025

I løpet av perioden vil det bli et folkemøte. Dato vil bli annonsert når det nærmer seg.

Flomsikring er et omfattende arbeid, og det er et prosjektteam fra NVE med bred fagkompetanse på flom, hydraulikk, prosjektering, biologi, naturmangfold, geoteknikk og planlegging som nå har fått arbeidet med å finne den beste løsningen for å sikre Dokka sentrum mot framtidig flom.