Ekstraordinær båndtvang gjaldt fra 16. februar 2024, og ble opphevet 19. mars 2024.

Kommunen har bare mulighet til å innføre midlertidig båndtvang når snøforhold kan beskrives som ekstraordinære.

Det er slitsomt for hjorteviltet nå. Det oppfordres til å ta hensyn fortsatt, og vi minner om hundeloven som sier:  «Utenom båndtvangstider kan hunder bare være løse under tilsyn og kontroll som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader på eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom.»