Ny forskrift om hundehold i Nordre Land kommune - Høring

Nordre Land kommune sender med dette ut på høring forslag til ny kommunal forskrift om hundehold

Dagens forskrift for hundehold i Nordre Land, Oppland trådde i kraft i 2008. Enkelte deler av forskriften har behov for revidering og å bli vurdert på nytt. Den 01.01.2023 kom  ny Lov om forsvarlig hundehold(hundeloven), det vil være en fordel om kommunal forskrift blir oppdatert i overenstemmelse med den nye hundeloven.

Hundelovens  §§ 6, 11, 12 gir kommunene en omfattende og klart definert myndighet til å gi forskrifter. Hundelovens § 9 e gir kommunene mulighet for å gi dispensasjon fra båndtvangsregler under gitte forutsetninger.

Frist for å avgi uttalelse er 20. april. 
Uttalelser sendes til Nordre Land kommune, postboks 173, 2882 Dokka, e-post: postmottak@ nordre-land.kommune.no