Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke.
Prosjektene må ha en klar ungdomsprofil.
Søknad med prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan leveres på digitalt søknadsskjema:

Søk her