Som pårørende kan du gi anonym tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen du er pårørende i.
Undersøkelsen vil ligge åpen ut mars 2023.
Det tar ca.10 til 20 minutter å besvare undersøkelsen.

Les mer om undersøkelsen og svar her

Formål med pårørendeundersøkelsen «IVARETATT?»
Pårørende er ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs for pasienten eller brukeren. Derfor er det viktig at pårørende involveres i og opplever støtte fra helse- og omsorgstjenesten.
 

Undersøkelsen er laget med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet, og er et verktøy i kommunens kvalitetsarbeid.
Her ønsker en informasjon om hva som er viktig for deg som er pårørende og du kan gi tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt som pårørende.

Besvarelsen er frivillig og anonym – les mer og start undersøkelsen her: Pårørendeundersøkelsen.no