I henhold til kommunelovens § 14-3 legges formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 og budsjett 2024 ut til offentlig ettersyn på biblioteket og kommunens hjemmeside fram til 4. desember kl. 15.30.

Handlings- og økonomiplan 2024-2027 med budsjett 2024 til offentlig ettersyn

Merknader til forslaget må være innkommet innen 4. desember kl. 15.30
Sendes til postmottak@nordre-land.kommune.no


Se kommunedirektørens framlegg i formannskapet 14.11.23 på Kommune-TV


Handlings- og økonomiplanen skal sluttbehandles av Nordre Land kommunestyre 14. desember.

Følg kommunestyret på Kommune TV
eller møt opp i kommunestyresalen for å følge møtet.