Etter ferien vil det bli finpuss og sluttføring av arbeidet. I denne perioden vil det bli noe redusert fremkommelighet, men vegen vil ikke bli stengt.

Kontaktperson Nordre Land kommune: Finn Gillebo tlf. 909 45 744