Med hjemmel i eiendomsskatteloven §15 legges listene for eiendomsskatt ut til offentlig ettersyn.

Eiendomsskatteliste 2023

Klage på eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Listen viser skatteeiendommene (adresse og gnr/bnr/fnr/snr) og feltene takst, skattenivå, bunnfradrag, promillesats, skatt og fritakskode. Listen kan sorteres på adresse eller eiendom.

Slik søker du i lista:
Søk på eiendom: ctrl+f for søkefelt, skriv inn Gnr./bnr eller adressen du søker etter, og trykk enter.