Felles Bolystprosjekt i Land

«Land kommunene ønsker å starte et felles prosjekt med sikte på tettere samarbeid knyttet til kommunikasjon og omdømme».

Slik innledes søknaden fra Nordre og Søndre Land til Gjøvikregionen utvikling på slutten av 2022.

Økt  bodsteds- og næringsattraktivitet

Bakgrunnen for prosjektet er befolkningsnedgang og et ønske om å øke bosteds- og næringsattraktiviteten til glede både for egne innbyggere, potensielle tilflyttere, hytteeiere og andre besøkende. Prosjektet er forankret politisk i begge kommuner med likelydende vedtak i formannskapet med behandling i Nordre Land kommune og Søndre Land kommune.

Prosjektet skal bidra til å øke regionens attraktivitet Det skal skje gjennom omdømmebygging og markedsføring av Land som en attraktiv bo- og besøksregion, herunder kompetansebygging hos aktørene og fortelle de gode historiene fra Land.

Målet er å øke netto tilflytting, gi større kunnskap om Land og skape et mer positivt omdømme.

Hvordan kommer dette til syne?

Allerede nå ser du de første forandringene, på nettsidene Bolyst Land. Kalenderen hvor alle kan registrere aktiviteter er nå felles for begge kommunene, og alle lag, foreninger og andre som skal ha arrangement i kommunen kan opprette dette her: Registrer arrangement 
Nyhetssiden er oppdatert, og du kan nå se felles nyheter, eller velge å lese de fra egen kommune. Vi er også i gang med å tilpasse annen informasjon på sidene, felles nyhetsbrev, Facebook-delinger og andre aktiviteter.

Prosjektet skal gå over to år, og startet nå i januar 2023.

Felles nyhetsbrev

Fra uke 7 sender Land kommunene ut felles nyhetsbrev.
Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med redaksjonen@bolyst.land